Financiën

Stichting ChietSana / ChietSana Foundation

Fiscaal nummer: 856925421

Het beleid van de stichting wordt vormgegeven door het bestuur van de stichting.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Chietra Sharida Bahora: Voorzitter 18-11-2016 / heden
Xiomara Marjorie van Brussel: Secretaris 18-08-2020 / heden
Nagmana Sarwar: Penningmeester 18-08-2020 / heden
Rosiela Soenderwatie Ganpat: 18-08-2020 / heden
Vanessa Sunita Ramdin: 18/08/2020 / heden

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden géén vergoeding. Eventueel gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

Stichting ChietSana heeft geen winsoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen. Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door verkrijgingen uit:

  • donaties
  • subsidies
  • fondsenwerving
  • giften
  • inzamelacties/ fundraisings via Social Media
  • collecteren op festivals
  • verkoop van zelf handgemaakte items zoals: kettinkjes, armbandjes, keukenschortjes
  • organiseren van braderieën in Suriname ook wel bunkup series genoemd

Om vermogen te vormen kan een beroep worden gedaan op particulieren, ondernemingen, scholen, kerken, maatschappelijke fondsen en instanties. Het vermogen wordt beheerd op een zakelijke Bestuursrekening bij de ABN Amro bank:

Rekeninghouder: Stichting ChietSana

Rekeningnummer: NL12 ABNA 0529 5168 45

Deze Bestuursrekening is een zakelijke betaalrekening voor de stichting waarop donaties en overige inkomsten binnenkomen. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De door de stichting geworven financiële middelen zullen jaarlijks zoveel mogelijk besteed worden conform de doelstellingen van de stichting. Jaarlijks zal door HD Belastingadvies de jaarrekening worden opgesteld en gepubliceerd.

Hoewel wij als bestuur lange termijn plannen hebben met Stichting ChietSana vinden wij het belangrijk om nu al aan te geven dat bij eventuele liquidatie van Stichting ChietSana een eventueel batig saldo op dat moment geschonken zal worden aan een ANBI instelling met een vergelijkbare doelstelling en visie als Stichting ChietSana.