OS Kampongbaroe

Deze basisschool OS Kampongbaroe is 69 jaar oud en telt 250 leerlingen inclusief de kleuters. Sinds 2007 is de heer Singosentono directeur van de school en mevrouw Maltie Orie is sinds 4 jaar de onderdirectrice. Deze basisschool zag er vergeleken bij de overige basisscholen redelijk goed uit. De school is voorzien van een mediatheek en ze hebben zelfs een aanvang gemaakt voor een computerlokaal.


OS Kampongbaroe

Categorie: Scholen

Wanneer: 06-12-2019

Locatie: Saramacca, Suriname

Donatie items

  • 5 dozen leesboeken