OS Sidoredjo

Dit is basisschool OS Sidoredjo opgericht in het jaar 1951. De school is 68 jaar oud en mevrouw Kasan Djodjopawiro is sinds 2004 het schoolhoofd. Samen met de onderhoofd mevrouw Sarasid Sopawiro geven ze leiding aan deze school. De school telt 278 leerlingen.   We hebben een rondleiding gekregen in de mediatheek (bibliotheek) van deze school en die wordt beheerd door mevrouw Karijoleksono. Zij was dan ook erg blij met al het leesmateriaal voor de kinderen.  


OS Sidoredjo

Categorie: Scholen

Wanneer: 05-12-2019

Locatie: Saramacca, Suriname

Donatie items

• 2 dozen leesboeken
• 1 doos leerboeken
• 1 doos tekstboeken